logo

Báo giá thi công chống thấm bằng màng khò tại Bình Thạnh giá rẻ

Bảng báo giá chi phí thi công chống thấm bằng màng khò tại Bình Thạnh của Thuận Phát Như Ý

Báo giá thi công chống thấm bằng màng khò tại Bình Thạnh giá rẻ

Bảng giá thi công chống thấm sàn bê tông, sàn mái, sân thượng bằng màng khò tại Bình Thạnh của Thuận Phát Như Ý

Stt

Hạng mục thi công chống thấm bằng màng khò nóng tại Bình Thạnh

Giá (VNĐ/m²)
1 Thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông bằng màng khò bitumode 3mm 150.000 – 200.000 VNĐ
2 Thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông bằng màng khò bitumode 4mm 170.000 – 220.000 VNĐ
3 Thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông bằng màng khò breiglas 3mm 155.000 – 205.000 VNĐ
4 Thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông bằng màng khò breiglas 4mm 175.000 – 225.000 VNĐ
5 Thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông bằng màng khò vetroasfalto 3mm 180.000 – 230.000 VNĐ
6 Thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông bằng màng khò vetroasfalto 4mm 185.000 – 235.000 VNĐ
7 Thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông bằng màng khò lemax 3mm 190.000 – 240.000 VNĐ
8 Thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông bằng màng khò lemax 4mm 195.000 – 245.000 VNĐ
9 Thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông bằng màng khò copernit mặt trơn 3mm 195.000 – 245.000 VNĐ
10 Thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông bằng màng khò copernit mặt cát 3mm 220.000 – 280.000 VNĐ
11 Thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông bằng màng khò copernit mặt cát 4mm 250.000 – 350.000 VNĐ
12 Thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông bằng màng khò Sika T130SG 3mm 195.000 – 245.000 VNĐ
13 Thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông bằng màng khò Sika T140SG 4mm 200.000 – 250.000 VNĐ
14 Thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông bằng màng khò Hyperbits TCA 3mm 195.000 – 245.000 VNĐ

Bảng giá thi công chống thấm tường bằng màng khò tại Bình Thạnh của Thuận Phát Như Ý

Stt

Hạng mục thi công chống thấm bằng màng khò nóng tại Bình Thạnh

Giá (VNĐ/m²)
1 Thi công chống thấm tường bằng màng khò bitumode 3mm 170.000 – 220.000 VNĐ
2 Thi công chống thấm tường bằng màng khò bitumode 4mm 155.000 – 205.000 VNĐ
3 Thi công chống thấm tường bằng màng khò breiglas 3mm 175.000 – 225.000 VNĐ
4 Thi công chống thấm tường bằng màng khò breiglas 4mm 180.000 – 230.000 VNĐ
5 Thi công chống thấm tường bằng màng khò lemax 3mm 195.000 – 245.000 VNĐ
6 Thi công chống thấm tường bằng màng khò lemax 4mm 200.000 – 250.000 VNĐ
7 Thi công chống thấm tường bằng màng khò vetroasfalto 3mm 185.000 – 235.000 VNĐ
8 Thi công chống thấm tường bằng màng khò vetroasfalto 4mm 190.000 – 240.000 VNĐ
9 Thi công chống thấm tường bằng màng khò copernit mặt trơn 3mm 195.000 – 245.000 VNĐ
10 Thi công chống thấm tường bằng màng khò copernit mặt cát 3mm 220.000 – 280.000 VNĐ
11 Thi công chống thấm tường bằng màng khò copernit mặt cát 4mm 250.000 – 350.000 VNĐ
12 Thi công chống thấm tường bằng màng khò Sika T130SG 3mm mặt cát 195.000 – 245.000 VNĐ
13 Thi công chống thấm tường bằng màng khò Sika T140SG 4mm mặt cát 200.000 – 250.000 VNĐ
14 Thi công chống thấm tường bằng màng khò Hyperbits TCA mặt trơn 3mm 195.000 – 245.000 VNĐ
15 Thi công chống thấm tường bằng màng khò Hyperbits TCA mặt cát 3mm 200.000 – 250.000 VNĐ

Bảng giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước bằng màng khò tại Bình Thạnh của Thuận Phát Như Ý

Stt

Hạng mục thi công chống thấm bằng màng khò nóng tại Bình Thạnh

Giá (VNĐ/m²)
1 Thi công chống thấm bể bơi, bể nước bằng màng khò bitumode 3mm 150.000 – 200.000 VNĐ
2 Thi công chống thấm bể bơi, bể nước bằng màng khò bitumode 4mm 170.000 – 220.000 VNĐ
3 Thi công chống thấm bể bơi, bể nước bằng màng khò breiglas 3mm 155.000 – 205.000 VNĐ
4 Thi công chống thấm bể bơi, bể nước bằng màng khò breiglas 4mm 175.000 – 225.000 VNĐ
5 Thi công chống thấm bể bơi, bể nước bằng màng khò vetroasfalto 3mm 180.000 – 230.000 VNĐ
6 Thi công chống thấm bể bơi, bể nước bằng màng khò vetroasfalto 4mm 185.000 – 235.000 VNĐ
7 Thi công chống thấm bể bơi, bể nước bằng màng khò lemax 3mm 190.000 – 240.000 VNĐ
8 Thi công chống thấm bể bơi, bể nước bằng màng khò lemax 4mm 195.000 – 245.000 VNĐ
9 Thi công chống thấm bể bơi, bể nước bằng màng khò copernit mặt trơn 3mm 195.000 – 245.000 VNĐ
10 Thi công chống thấm bể bơi, bể nước bằng màng khò copernit mặt cát 3mm 220.000 – 280.000 VNĐ
11 Thi công chống thấm bể bơi, bể nước bằng màng khò copernit mặt cát 4mm 250.000 – 350.000 VNĐ
12 Thi công chống thấm bể bơi, bể nước bằng màng khò Sika T130SG 3mm mặt cát 195.000 – 245.000 VNĐ
13 Thi công chống thấm bể bơi, bể nước bằng màng khò Sika T140SG 4mm mặt cát 200.000 – 250.000 VNĐ
14 Thi công chống thấm bể bơi, bể nước bằng màng khò Hyperbits TCA 3mm 195.000 – 245.000 VNĐ

Bảng giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắn bằng màng khò tại Bình Thạnh của Thuận Phát Như Ý

Stt

Hạng mục thi công chống thấm bằng màng khò nóng tại Bình Thạnh

Giá (VNĐ/m²)
1 Thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm bằng màng khò nóng bitumode 3mm 170.000 – 220.000 VNĐ
2 Thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm bằng màng khò nóng bitumode 4mm 155.000 – 205.000 VNĐ
3 Thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm bằng màng khò nóng breiglas 3mm 175.000 – 225.000 VNĐ
4 Thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm bằng màng khò nóng breiglas 4mm 180.000 – 230.000 VNĐ
5 Thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm bằng màng khò nóng vetroasfalto 3mm 185.000 – 235.000 VNĐ
6 Thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm bằng màng khò nóng vetroasfalto 4mm 190.000 – 240.000 VNĐ
7 Thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm bằng màng khò nóng lemax 3mm 195.000 – 245.000 VNĐ
8 Thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm bằng màng khò nóng lemax 4mm 200.000 – 250.000 VNĐ
9 Thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm bằng màng khò copernit mặt trơn 3mm 195.000 – 245.000 VNĐ
10 Thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm bằng màng khò copernit mặt cát 3mm 220.000 – 280.000 VNĐ
11 Thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm bằng màng khò copernit mặt cát 4mm 250.000 – 350.000 VNĐ
12 Thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm bằng màng khò Sika T130SG 3mm mặt cát 195.000 – 245.000 VNĐ
13 Thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm bằng màng khò Sika T140SG 4mm mặt cát 200.000 – 250.000 VNĐ
14 Thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm bằng màng khò Hyperbits TCA 3mm 195.000 – 245.000 VNĐ

* Lưu ý: Bảng Báo giá thi công chống thấm bằng màng khò tại Bình Thạnh của Thuận Phát Như Ý trên chỉ để quý khách tham khảo. Quý khách vui lòng liên hệ tới hotline ☎️ 0934.655.679 để được tư vấn miễn phí báo giá miễn phí 100%.

Thông tin liên hệ Thuận Phát Như Ý tư vấn báo giá chống thấm bằng màng khò nóng tại Bình Thạnh

  • ☎️ Điện Thoại: 0934.655.679
  • ⛪️ Mã số Thuế: 0312500495
  • 🏠 Địa chỉ: Chi nhánh tại Bình Thạnh
  • 🌐 Website: Thuanphatnhuy.com
  • 💌 Mail: Thuanphatnhuy@gmail.com

Tham khảo các dịch vụ liên quan chống thấm bằng màng khò tại Bình Thạnh của Thuận Phát Như Ý

5/5 - (1 bình chọn)

Dịch vụ liên quan

Hổ Trợ Trực Tuyến

Tư Vấn - Hỗ Trợ Khách Hàng Quận 1

0906655679 - Mr: Thuận

Tư Vấn - Hỗ Trợ Khách Hàng Quận 2

0934655679 - Mr: Phát

Tư Vấn - Hỗ Trợ Khách Hàng Quận 3

0934655679 - Mr: Thái

Tư Vấn - Hỗ Trợ Khách Hàng Quận 4

0908648509 - Mr: Thắng

Tư Vấn - Hỗ Trợ Khách Hàng Quận 5

0904706588 - Mr: Hưng

Tư Vấn - Hỗ Trợ Khách Hàng Quận 6

0932497995 - Mr: Quý

Tư Vấn - Hỗ Trợ Khách Hàng Quận 7

0903181486 - Mr: Nguyên

Tư Vấn - Hỗ Trợ Khách Hàng Quận 8

0904712881 - Mr: Huy

Tư Vấn - Hỗ Trợ Khách Hàng Quận 9

0904985685 - Ms: Như Ý

Tư Vấn - Hỗ Trợ Khách Hàng Quận 10

0906700438 - Mr: Dũng

Tư Vấn - Hỗ Trợ Khách Hàng Quận 11

0901742092 - Mr: Đạt

Tư Vấn - Hỗ Trợ Khách Hàng Quận 12

0904744975 - Mr: Long

Hỗ Trợ Khách Hàng Quận Thủ Đức

0904991912 - Mr: Hiếu

Hỗ Trợ Khách Hàng Quận Bình Thạnh

0904072157 - Ms: Như Ý

Hỗ Trợ Khách Hàng Quận Phú Nhuận

0904942786 - Mr: Hoàng

Hỗ Trợ Khách Hàng Quận Tân Bình

0904997692 - Mr: Thái

Hỗ Trợ Khách Hàng Quận Tân Phú

0835748593 - Mr: Thuận

Hỗ Trợ Khách Hàng Quận Gò Vấp

0932377972 - Mr: Hưng

Hỗ Trợ Khách Hàng Quận Bình Tân

0932489685 - Mr: Thắng

DỊCH VỤ UY TÍN – GIÁ RẺ

dịch vụ sửa chữa nhà giá rẻ
Thông báo bộ công thương

Bản đồ chỉ đường

DMCA

Quy trình làm việc tại THUẬN PHÁT NHƯ Ý

Tại sao quý khách nên chọn chúng tôi

Công ty Xây Dựng Thuận Phát Như Ý luôn nỗ lực đem lại dịch vụ tốt đẹp cho khách hàng. Đặt yếu tố và quan điểm của chúng tôi là. “Sống vì khách hàng – Đôi bên cùng hưởng lợi” Triết lý kinh doanh: “Lợi nhuận là tức thời. Uy tín là mãi mãi” Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cải tạo, sửa chữa nhà, Sơn nhà đẹp. Chống thấm dột triệt để, Sửa chữa điện nước, Sửa máy bơm nước, Thi công thạch cao. Thi công làm mái tôn, Làm nhôm kính, Mái tôn, Giấy dán tường, Inox, Sàn gỗ…. Để tại TPHCM ( Thành Phố Hồ Chí Minh). Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Hà Tĩnh, Hà Nội …

Công Ty Thuận Phát Như Ý
Công Ty Thuận Phát Như Ý

Chuyên: sửa chữa nhà, Sơn nhà đẹp. Chống thấm dột triệt để, Sửa chữa điện nước, Sửa máy bơm nước, Thi công thạch cao. Thi công làm mái tôn,...

1
Tư Vấn Báo Giá Miễn Phí
Tư Vấn Báo Giá Miễn Phí

Nếu Quý khách hàng cần tư vấn hỗ trợ báo giá miễn phí, vui lòng liên hệ Hotline:0934.655.679 để được nhân viên hỗ trợ tư vấn trực tiếp

2
Dịch Vụ Chất Lượng
Dịch Vụ Chất Lượng

Chúng tôi đặc biệt chú trọng vào chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Đặt mình vào vị trí của khách hàng để mang đến cho quý khách dịch vụ chất lượng tuyệt vời nhất

3
Nhân Lực Tài Năng
Nhân Lực Tài Năng

Với nguồn nhân lực dồi dào, là những người có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo bài bản. Kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, hoàn thiện nhiều dự án lớn nhỏ khác nhau một cách xuất sắc.

4
Đia chỉ chi nhánh
VP TẠI TP.HCM

45 Đường Số 3, P.Long Trường, TP.Thủ Đức

0906655679

VP TẠI BÌNH DƯƠNG

51/11 Ấp Tây B, Dĩ An, Bình Dương

0912655679

VP TẠI ĐỒNG NAI

D2, KDC Hưng Thuận, TT Trảng Bom

0934655679

VP TẠI HÀ NỘI

146 m1b KĐT thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội

0906655679

VP TẠI HÀ TĨNH

06 Ngõ 06, Lê Bá Cảnh, Đại Nài Tp. Hà Tĩnh

0969058574

VP TẠI VŨNG TÀU

225/3 Lưu Chí Hiếu, Phường 10, Vũng Tàu

0911676267

CƠ SỞ 1

9 Đỗ Xuân Hợp, P Bình Trưng Đông, Quận 2

0934655679

CƠ SỞ 2

177 Cống Lỡ, Phường 15,Quận Tân Bình

0904985685

CƠ SỞ 3

Đang cập nhập

0906 655 679

CƠ SỞ 4

Chung cư nguyễn thiện thuật - Bình thạnh

0906700438

CƠ SỞ 5

242 Bến văn đồn,quận 4

0904942786

CƠ SỞ 6

14/3 đường 9, Tam Bình, Thủ Đức

0912655679

CƠ SỞ 7

12/71A, P3, Phú Nhuận

0904985685

CƠ SỞ 8

328/15 Nguyễn Thị Đặng, TTH, Quận 12

0904744975

CƠ SỞ 9

175/1 Cống Lỡ, Tân Bình

0906655679

Zalo
khách hàng

Hữu Hiền

Đặt lịch: 15 phút trước