logo

Báo giá thi công chống thấm bằng màng khò TPHCM giá rẻ

Mục Lục

Bảng báo giá chi phí thi công chống thấm bằng màng khò tại TPHCM của Thuận Phát Như Ý

Bảng giá thi công chống thấm sàn bê tông, sàn mái, sân thượng bằng màng khò tại TPHCM của Thuận Phát Như Ý

Stt

Hạng mục thi công chống thấm bằng màng khò nóng tại TPHCM

Giá (VNĐ/m²)
1 Thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông bằng màng khò bitumode 3mm 150.000 – 200.000 VNĐ
2 Thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông bằng màng khò bitumode 4mm 170.000 – 220.000 VNĐ
3 Thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông bằng màng khò breiglas 3mm 155.000 – 205.000 VNĐ
4 Thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông bằng màng khò breiglas 4mm 175.000 – 225.000 VNĐ
5 Thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông bằng màng khò vetroasfalto 3mm 180.000 – 230.000 VNĐ
6 Thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông bằng màng khò vetroasfalto 4mm 185.000 – 235.000 VNĐ
7 Thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông bằng màng khò lemax 3mm 190.000 – 240.000 VNĐ
8 Thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông bằng màng khò lemax 4mm 195.000 – 245.000 VNĐ
9 Thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông bằng màng khò copernit mặt trơn 3mm 195.000 – 245.000 VNĐ
10 Thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông bằng màng khò copernit mặt cát 3mm 220.000 – 280.000 VNĐ
11 Thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông bằng màng khò copernit mặt cát 4mm 250.000 – 350.000 VNĐ
12 Thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông bằng màng khò Sika T130SG 3mm 195.000 – 245.000 VNĐ
13 Thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông bằng màng khò Sika T140SG 4mm 200.000 – 250.000 VNĐ
14 Thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông bằng màng khò Hyperbits TCA 3mm 195.000 – 245.000 VNĐ

Bảng giá thi công chống thấm tường bằng màng khò tại TPHCM của Thuận Phát Như Ý

Stt

Hạng mục thi công chống thấm bằng màng khò nóng tại TPHCM

Giá (VNĐ/m²)
1 Thi công chống thấm tường bằng màng khò bitumode 3mm 170.000 – 220.000 VNĐ
2 Thi công chống thấm tường bằng màng khò bitumode 4mm 155.000 – 205.000 VNĐ
3 Thi công chống thấm tường bằng màng khò breiglas 3mm 175.000 – 225.000 VNĐ
4 Thi công chống thấm tường bằng màng khò breiglas 4mm 180.000 – 230.000 VNĐ
5 Thi công chống thấm tường bằng màng khò lemax 3mm 195.000 – 245.000 VNĐ
6 Thi công chống thấm tường bằng màng khò lemax 4mm 200.000 – 250.000 VNĐ
7 Thi công chống thấm tường bằng màng khò vetroasfalto 3mm 185.000 – 235.000 VNĐ
8 Thi công chống thấm tường bằng màng khò vetroasfalto 4mm 190.000 – 240.000 VNĐ
9 Thi công chống thấm tường bằng màng khò copernit mặt trơn 3mm 195.000 – 245.000 VNĐ
10 Thi công chống thấm tường bằng màng khò copernit mặt cát 3mm 220.000 – 280.000 VNĐ
11 Thi công chống thấm tường bằng màng khò copernit mặt cát 4mm 250.000 – 350.000 VNĐ
12 Thi công chống thấm tường bằng màng khò Sika T130SG 3mm mặt cát 195.000 – 245.000 VNĐ
13 Thi công chống thấm tường bằng màng khò Sika T140SG 4mm mặt cát 200.000 – 250.000 VNĐ
14 Thi công chống thấm tường bằng màng khò Hyperbits TCA mặt trơn 3mm 195.000 – 245.000 VNĐ
15 Thi công chống thấm tường bằng màng khò Hyperbits TCA mặt cát 3mm 200.000 – 250.000 VNĐ

Bảng giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước bằng màng khò tại TPHCM của Thuận Phát Như Ý

Stt

Hạng mục thi công chống thấm bằng màng khò nóng tại TPHCM

Giá (VNĐ/m²)
1 Thi công chống thấm bể bơi, bể nước bằng màng khò bitumode 3mm 150.000 – 200.000 VNĐ
2 Thi công chống thấm bể bơi, bể nước bằng màng khò bitumode 4mm 170.000 – 220.000 VNĐ
3 Thi công chống thấm bể bơi, bể nước bằng màng khò breiglas 3mm 155.000 – 205.000 VNĐ
4 Thi công chống thấm bể bơi, bể nước bằng màng khò breiglas 4mm 175.000 – 225.000 VNĐ
5 Thi công chống thấm bể bơi, bể nước bằng màng khò vetroasfalto 3mm 180.000 – 230.000 VNĐ
6 Thi công chống thấm bể bơi, bể nước bằng màng khò vetroasfalto 4mm 185.000 – 235.000 VNĐ
7 Thi công chống thấm bể bơi, bể nước bằng màng khò lemax 3mm 190.000 – 240.000 VNĐ
8 Thi công chống thấm bể bơi, bể nước bằng màng khò lemax 4mm 195.000 – 245.000 VNĐ
9 Thi công chống thấm bể bơi, bể nước bằng màng khò copernit mặt trơn 3mm 195.000 – 245.000 VNĐ
10 Thi công chống thấm bể bơi, bể nước bằng màng khò copernit mặt cát 3mm 220.000 – 280.000 VNĐ
11 Thi công chống thấm bể bơi, bể nước bằng màng khò copernit mặt cát 4mm 250.000 – 350.000 VNĐ
12 Thi công chống thấm bể bơi, bể nước bằng màng khò Sika T130SG 3mm mặt cát 195.000 – 245.000 VNĐ
13 Thi công chống thấm bể bơi, bể nước bằng màng khò Sika T140SG 4mm mặt cát 200.000 – 250.000 VNĐ
14 Thi công chống thấm bể bơi, bể nước bằng màng khò Hyperbits TCA 3mm 195.000 – 245.000 VNĐ

Bảng giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắn bằng màng khò tại TPHCM của Thuận Phát Như Ý

Stt

Hạng mục thi công chống thấm bằng màng khò nóng tại TPHCM

Giá (VNĐ/m²)
1 Thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm bằng màng khò nóng bitumode 3mm 170.000 – 220.000 VNĐ
2 Thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm bằng màng khò nóng bitumode 4mm 155.000 – 205.000 VNĐ
3 Thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm bằng màng khò nóng breiglas 3mm 175.000 – 225.000 VNĐ
4 Thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm bằng màng khò nóng breiglas 4mm 180.000 – 230.000 VNĐ
5 Thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm bằng màng khò nóng vetroasfalto 3mm 185.000 – 235.000 VNĐ
6 Thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm bằng màng khò nóng vetroasfalto 4mm 190.000 – 240.000 VNĐ
7 Thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm bằng màng khò nóng lemax 3mm 195.000 – 245.000 VNĐ
8 Thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm bằng màng khò nóng lemax 4mm 200.000 – 250.000 VNĐ
9 Thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm bằng màng khò copernit mặt trơn 3mm 195.000 – 245.000 VNĐ
10 Thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm bằng màng khò copernit mặt cát 3mm 220.000 – 280.000 VNĐ
11 Thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm bằng màng khò copernit mặt cát 4mm 250.000 – 350.000 VNĐ
12 Thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm bằng màng khò Sika T130SG 3mm mặt cát 195.000 – 245.000 VNĐ
13 Thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm bằng màng khò Sika T140SG 4mm mặt cát 200.000 – 250.000 VNĐ
14 Thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm bằng màng khò Hyperbits TCA mặt trơn 3mm 195.000 – 245.000 VNĐ

* Lưu ý: Bảng Báo giá thi công chống thấm bằng màng khò tại TPHCM của Thuận Phát Như Ý trên chỉ để quý khách tham khảo. Quý khách vui lòng liên hệ tới hotline ☎️ 0934.655.679 để được tư vấn miễn phí báo giá miễn phí 100%.

Chống thấm bằng màng khò TPHCM giá rẽ, chất lượng (Hotline O9O6.655.679) Chống thấm màng khò chuyên nghiệp

Chống thấm bằng màng khò TPHCM là màng chống thấm polymer biến tích, được chế tạo từ bitum chất lượng cao biến tính với đồng polymer poly-olefin, Các hợp chất biến tính làm cho màng thi công dễ dàng, do vậy yêu cầu chi phí ga giảm và có tính bám dính tuyệt vời đảm bảo chất lượng, màng copernit khi thi công xong có độ bám dính tốt và độ chống thấm tốt. Màng Copernit được gia công bằng sợi polyeste composit kết hợp với sợi thủy tinh làm cho Màng Copernit có kích thước ổn định, và ngăn chặn được các vấn đề co ngót gây ra bởi thời tiết.

Chống thấm bằng màng khò tphcm

Thi công Chống thấm bằng màng khò TPHCM bằng Màng chống thấm Companit

I. Yêu cầu bề mặt bê tông trước khi chuẩn bị chống thấm:

– Tháo gỡ, di dời và dọn dẹp các vật dụng: ván khuôn, gỗ, sắt thép, xà bần, nước đọng…
– Các khuyết tật của bê tông như hốc bọng, lỗ rỗ… không nên tô trét vữa ximăng che phủ trước khi thi công xử lý chống thấm.

II. Quy trình chống thấm bằng màng khò TPHCM

1. Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ và vật liệu cần thiết cho thi công

a. Dụng cụ chong tham mang kho TPHCM
– Bàn chải sắt, chổi, bình ga, đèn khò propan …
– Dụng cụ hoặc thiết bị khác cho công tác chống thấm ở những nơi cần thiết.
b. Vật liệu chống thấm bằng màng khò TPHCM
– Màng chống thấm Companit
– Sikaproof Membrane

2. Quy trình thi công chống thấm

Bước 1: Xử lí mặt sàn.

– Vệ sinh mặt sàn sạch sẽ.
– Xử lý gia cố chống thấm cho các lỗ rỗng, hốc bọng, đường nứt, hốc râu thép… trên sàn bê tông bằng hồ dầu và vữa đổ bù không co ngót.
– Xử lý quấn thanh cao su trương nở (Thanh thủy trương) tại các khe co giãn, cổ ống xuyên sàn sau đó đổ bù vữa không co.

Bước 2: Quét lớp tạo dính.

– Dùng lu sơn hoặc chổi cọ để quét để thi công quét lớp tạo dính lên mặt sàn và các vị trí cần gia cố như: Ống xuyên sàn, tường, điểm gấp mép nối, các góc tường bằng sikaproof  memberane (20 – 50% nước so với sikaproof  Memberane). Tiến hành quét kết nối với mật độ tiêu thụ 0,3 kg/m2
– Sau khi lớp tạo dính khô (2 – 3 tiếng) và tiến hành khò dán màng chống thấm.

Bước 3: Khò dán Màng chống thấm Companit

– Trải màng và đặt thẳng hàng.
– Vạt bên mỗi cuộn phải được trải liền nhau 10 cm và vạt cuối mỗi cuộn phải được trải liền nhau 15 cm.
– Cuộn một nửa màng lại mà không làm thay đổi hướng.
– Từ từ trải màng, cùng lúc đó khò toàn bộ mặt dưới (Cho hệ thống gắn hoàn toàn) bằng đèn khò propan, cho đến khi màng nhựa bùng cháy và dần chảy ra, tạo ra lớp kết dính giữa màng và chất nền.
– Sau đó khò vạt bên và vạt cuối để tạo đường nối, dùng tay ấn lớp màng trên xuống. Cần dùng khò cẩn thận, không nên khò lâu tại 1 điểm.
– Với phần nghiêng, ta nên thi công từ rìa thấp theo chiều dọc của cuộn sao cho trực giao với mặt nghiêng, vạt bên tấm trải sau phải đặt phía trên tấm trải trước….

Bước 4:

– Thi công lớp vữa cán sàn bằng xi măng – cát lên trên màng dán lạnh vừa thi công xong.
Bước 5: Những điểm cần chú ý:
– Các vị trí yếu phải gia cố: Thao tác này kéo dài chất lượng bám dính và tuổi thọ màng. Vì vậy chú trọng gia cố các điểm yếu như: góc tường, khe co giãn, cổ ống.

III. Lưu ý chung

– Với biện pháp chống thấm bằng màng khò chúng tôi sẽ bảo hành công trình 24 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu công trình
– Với các trường hợp chống thấm cụ thể khách hàng cần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt hơn trước khi thi công.
– Các trường hợp không được bảo hành:
+ Công trình bị nứt do kết cấu không tốt
+ Các tác động ngoại lực bên ngoài ảnh hưởng đến lớp màng chống thấm như: Sửa chữa, đục khoét….
+ Các trường hợp thiên tai bất khả kháng như: Thiên tai, bão lũ, động đất…..

Chống thấm bằng màng khò tphcm

=>> Quý khách có nhu cầu chống thấm bằng màng khò, chống thấm sân thượng, chống thấm tường, chống thấm nhà vệ sinh hãy liên hệ với công ty chúng tôi để được tư vấn và báo giá trực tiếp.

Thông tin liên hệ Thuận Phát Như Ý tư vấn báo giá chống thấm bằng màng khò nóng tại TPHCM

  • ☎️ Điện Thoại: 0934.655.679
  • ⛪️ Mã số Thuế: 0312500495
  • 🏠 Địa chỉ: Chi nhánh tại TPHCM
  • 🌐 Website: Thuanphatnhuy.com
  • 💌 Mail: Thuanphatnhuy@gmail.com

Tham khảo các dịch vụ liên quan chống thấm bằng màng khò tại TPHCM của Thuận Phát Như Ý

5/5 - (9 bình chọn)

Dịch vụ liên quan

Hổ Trợ Trực Tuyến

Tư Vấn - Hỗ Trợ Khách Hàng Quận 1

0906655679 - Mr: Thuận

Tư Vấn - Hỗ Trợ Khách Hàng Quận 2

0934655679 - Mr: Phát

Tư Vấn - Hỗ Trợ Khách Hàng Quận 3

0934655679 - Mr: Thái

Tư Vấn - Hỗ Trợ Khách Hàng Quận 4

0908648509 - Mr: Thắng

Tư Vấn - Hỗ Trợ Khách Hàng Quận 5

0904706588 - Mr: Hưng

Tư Vấn - Hỗ Trợ Khách Hàng Quận 6

0932497995 - Mr: Quý

Tư Vấn - Hỗ Trợ Khách Hàng Quận 7

0903181486 - Mr: Nguyên

Tư Vấn - Hỗ Trợ Khách Hàng Quận 8

0904712881 - Mr: Huy

Tư Vấn - Hỗ Trợ Khách Hàng Quận 9

0904985685 - Ms: Như Ý

Tư Vấn - Hỗ Trợ Khách Hàng Quận 10

0906700438 - Mr: Dũng

Tư Vấn - Hỗ Trợ Khách Hàng Quận 11

0901742092 - Mr: Đạt

Tư Vấn - Hỗ Trợ Khách Hàng Quận 12

0904744975 - Mr: Long

Hỗ Trợ Khách Hàng Quận Thủ Đức

0904991912 - Mr: Hiếu

Hỗ Trợ Khách Hàng Quận Bình Thạnh

0904072157 - Ms: Như Ý

Hỗ Trợ Khách Hàng Quận Phú Nhuận

0904942786 - Mr: Hoàng

Hỗ Trợ Khách Hàng Quận Tân Bình

0904997692 - Mr: Thái

Hỗ Trợ Khách Hàng Quận Tân Phú

0835748593 - Mr: Thuận

Hỗ Trợ Khách Hàng Quận Gò Vấp

0932377972 - Mr: Hưng

Hỗ Trợ Khách Hàng Quận Bình Tân

0932489685 - Mr: Thắng

DỊCH VỤ UY TÍN – GIÁ RẺ

dịch vụ sửa chữa nhà giá rẻ
Thông báo bộ công thương

Bản đồ chỉ đường

DMCA

Quy trình làm việc tại THUẬN PHÁT NHƯ Ý

Tại sao quý khách nên chọn chúng tôi

Công ty Xây Dựng Thuận Phát Như Ý luôn nỗ lực đem lại dịch vụ tốt đẹp cho khách hàng. Đặt yếu tố và quan điểm của chúng tôi là. “Sống vì khách hàng – Đôi bên cùng hưởng lợi” Triết lý kinh doanh: “Lợi nhuận là tức thời. Uy tín là mãi mãi” Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cải tạo, sửa chữa nhà, Sơn nhà đẹp. Chống thấm dột triệt để, Sửa chữa điện nước, Sửa máy bơm nước, Thi công thạch cao. Thi công làm mái tôn, Làm nhôm kính, Mái tôn, Giấy dán tường, Inox, Sàn gỗ…. Để tại TPHCM ( Thành Phố Hồ Chí Minh). Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Hà Tĩnh, Hà Nội …

Công Ty Thuận Phát Như Ý
Công Ty Thuận Phát Như Ý

Chuyên: sửa chữa nhà, Sơn nhà đẹp. Chống thấm dột triệt để, Sửa chữa điện nước, Sửa máy bơm nước, Thi công thạch cao. Thi công làm mái tôn,...

1
Tư Vấn Báo Giá Miễn Phí
Tư Vấn Báo Giá Miễn Phí

Nếu Quý khách hàng cần tư vấn hỗ trợ báo giá miễn phí, vui lòng liên hệ Hotline:0934.655.679 để được nhân viên hỗ trợ tư vấn trực tiếp

2
Dịch Vụ Chất Lượng
Dịch Vụ Chất Lượng

Chúng tôi đặc biệt chú trọng vào chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Đặt mình vào vị trí của khách hàng để mang đến cho quý khách dịch vụ chất lượng tuyệt vời nhất

3
Nhân Lực Tài Năng
Nhân Lực Tài Năng

Với nguồn nhân lực dồi dào, là những người có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo bài bản. Kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, hoàn thiện nhiều dự án lớn nhỏ khác nhau một cách xuất sắc.

4
Đia chỉ chi nhánh
VP TẠI TP.HCM

45 Đường Số 3, P.Long Trường, TP.Thủ Đức

0906655679

VP TẠI BÌNH DƯƠNG

51/11 Ấp Tây B, Dĩ An, Bình Dương

0912655679

VP TẠI ĐỒNG NAI

D2, KDC Hưng Thuận, TT Trảng Bom

0934655679

VP TẠI HÀ NỘI

146 m1b KĐT thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội

0906655679

VP TẠI HÀ TĨNH

06 Ngõ 06, Lê Bá Cảnh, Đại Nài Tp. Hà Tĩnh

0969058574

VP TẠI VŨNG TÀU

225/3 Lưu Chí Hiếu, Phường 10, Vũng Tàu

0911676267

CƠ SỞ 1

9 Đỗ Xuân Hợp, P Bình Trưng Đông, Quận 2

0934655679

CƠ SỞ 2

177 Cống Lỡ, Phường 15,Quận Tân Bình

0904985685

CƠ SỞ 3

Đang cập nhập

0906 655 679

CƠ SỞ 4

Chung cư nguyễn thiện thuật - Bình thạnh

0906700438

CƠ SỞ 5

242 Bến văn đồn,quận 4

0904942786

CƠ SỞ 6

14/3 đường 9, Tam Bình, Thủ Đức

0912655679

CƠ SỞ 7

12/71A, P3, Phú Nhuận

0904985685

CƠ SỞ 8

328/15 Nguyễn Thị Đặng, TTH, Quận 12

0904744975

CƠ SỞ 9

175/1 Cống Lỡ, Tân Bình

0906655679

Zalo
khách hàng

Hữu Hiền

Đặt lịch: 15 phút trước