logo

Báo giá thay mái tôn, lợp mái tôn tại Bà Rịa【Tiết kiệm 10%】

Mục Lục

Tham khảo bảng báo giá chi phí thay mái tôn, lợp mái tôn tại Bà Rịa sử dụng tôn Hoa Sen – Thuận Phát Như Ý

Báo giá thay mái tôn, lợp mái tôn tại Bà Rịa【Tiết kiệm 10%】

Bảng báo giá thi công thay mái tôn, lợp mái tôn sử dụng tôn lạnh Hoa Sen tại Bà Rịa của Thuận Phát Như Ý

(Tôn hoa sen cán 5 sóng, 9 sóng vuông, 13 sóng lafong, Sóng tròn, Sóng ngói)

Stt Báo giá thay mái tôn, lợp mái tôn tại Bà Rịa Trọng lượng Mức giá tại Bà Rịa
(kg/m) (khổ 1.07m)
1
Báo giá thay mái tôn, lợp mái tôn sử dụng tôn lạnh Hoa Sen 0.30mm
2.3 kg/m
Từ 67.000 đến 134.000 vnđ/m
2
Báo giá thay mái tôn, lợp mái tôn sử dụng tôn lạnh Hoa Sen 0.35mm
2.7 kg/m
Từ 75.000 đến 150.000 vnđ/m
3
Báo giá thay mái tôn, lợp mái tôn sử dụng tôn lạnh Hoa Sen 0.40mm
3.4 kg/m
Từ 84.000 đến 168.000 vnđ/m
4
Báo giá thay mái tôn, lợp mái tôn sử dụng tôn lạnh Hoa Sen 0.45mm
3.9 kg/m
Từ  96.000 đến 192.000 vnđ/m
5
Báo giá thay mái tôn, lợp mái tôn sử dụng tôn lạnh Hoa Sen 0.50mm
4.4 kg/m
Từ 105.000 đến 210.000 vnđ/m

Bảng báo giá thi công thay mái tôn, lợp mái tôn sử dụng tôn Hoa Sen sóng ngói tại Bà Rịa của Thuận Phát Như Ý

(Tôn hoa sen cán sóng ngói Ruby và sóng ngói cổ)

Stt Báo giá thay mái tôn, lợp mái tôn tại Bà Rịa Trọng lượng Mức giá tại Bà Rịa
(kg/m) (khổ 1.07m)
1
Báo giá thay mái tôn, lợp mái tôn sử dụng tôn Hoa sen sóng ngói 0.30mm
2.3 kg/m
Từ 77.000 đến 154.000 vnđ/m
2
Báo giá thay mái tôn, lợp mái tôn sử dụng tôn Hoa sen sóng ngói 0.35mm
2.7kg/m
Từ 85.000 đến 170.000 vnđ/m
3
Báo giá thay mái tôn, lợp mái tôn sử dụng tôn Hoa sen sóng ngói 0.40mm
3.4kg/m
Từ 94.000 đến 188.000 vnđ/m
4
Báo giá thay mái tôn, lợp mái tôn sử dụng tôn Hoa sen sóng ngói 0.45mm
3.9kg/m
Từ  106.000 đến 212.000 vnđ/m
5
Báo giá thay mái tôn, lợp mái tôn sử dụng tôn Hoa sen sóng ngói 0.50mm
4.4kg/m
Từ 115.000 đến 230.000 vnđ/m

Bảng báo giá chi phí gia công PU cách nhiệt

(Cán Pu cách âm cách nhiệt 5 sóng vuông và 9 sóng vuông)

Stt Quy cách sóng tôn Diễn giải Mức giá tại Bà Rịa gia công PU
1
Tôn 5 sóng Pu dày 16-18ly
Pu cách âm, nhiệt + thiếc bạc chống nhiệt chống cháy
64.000 đến 84.000 vnđ/m
2
Tôn 9 sóng Pu dày 16-18ly
Pu cách âm, nhiệt + thiếc bạc chống nhiệt chống cháy
64.000 đến 84.000 vnđ/m

Bảng báo giá dán mút PE – OPP cách nhiệt

(Dán PE-OPP cách nhiệt 1 mặt bạc độ dày từ 5ly – 30ly)

Stt Quy cách sóng tôn ĐỘ DÀY MÚT PE-OPP Mức giá tại Bà Rịa gia công PU/m
1 Dán Mút PE- OPP được cho tôn 5 sóng và 9 sóng vuông PE-OPP 5ly
14.000 đến 19.000 vnđ/m 
PE-OPP 10ly
20.000 đến 25.000 vnđ/m 
PE-OPP 15ly
29.000 đến 34.000 vnđ/m 
PE-OPP 20ly
40.000 đến 45.000 vnđ/m 
PE-OPP 25ly
48.000 đến 53.000 vnđ/m 
PE-OPP 30ly
60.000 đến 67.000 vnđ/m 

Bảng giá tham khảo chi phí thi công thay mái tôn, lợp mái tôn tại Bà Rịa sử dụng tôn Đông Á – Thuận Phát Như Ý

Bảng báo giá thi công thay mái tôn, lợp mái tôn sử dụng tôn lạnh màu Đông Á tại Bà Rịa của Thuận Phát Như Ý

(Tôn lạnh màu Đông Á cán 5 sóng, 9 sóng vuông, 13 sóng lafong, sóng tròn, sóng ngói)

Stt Báo giá thay mái tôn, lợp mái tôn tại Bà Rịa Trọng lượng Mức giá tại Bà Rịa
(kg/m) (khổ 1.07m)
1
Báo giá thay mái tôn, lợp mái tôn sử dụng tôn lạnh Đông Á 0.30mm 2.3 kg/m Từ 55.000 đến 110.000 vnđ/m
2
Báo giá thay mái tôn, lợp mái tôn sử dụng tôn lạnh Đông Á 0.35mm 2.7kg/m Từ 67.000 đến 134.000 vnđ/m
3
Báo giá thay mái tôn, lợp mái tôn sử dụng tôn lạnh Đông Á 0.40mm 3.4kg/m Từ 77.000 đến 154.000 vnđ/m
4
Báo giá thay mái tôn, lợp mái tôn sử dụng tôn lạnh Đông Á 0.45mm 3.9kg/m Từ 86.000 đến 172.000 vnđ/m
5
Báo giá thay mái tôn, lợp mái tôn sử dụng tôn lạnh Đông Á 0.50mm 4.4kg/m Từ 97.000 đến 194.000 vnđ/m

Bảng báo giá thi công thay mái tôn, lợp mái tôn sử dụng tôn Đông Á cán sóng ngói tại Bà Rịa của Thuận Phát Như Ý

(Tôn Đông Á cán sóng ngói Ruby và sóng ngói cổ)

Stt Báo giá thay mái tôn, lợp mái tôn tại Bà Rịa Trọng lượng Mức giá tại Bà Rịa
(kg/m) (khổ 1.07m)
1
Báo giá thay mái tôn, lợp mái tôn sử dụng tôn Đông Á cán sóng ngói 0.30mm 2.3 kg/m Từ 65.000 đến 130.000 vnđ/m
2
Báo giá thay mái tôn, lợp mái tôn sử dụng tôn Đông Á cán sóng ngói 0.35mm 2.7kg/m Từ 77.000 đến 154.000 vnđ/m
3
Báo giá thay mái tôn, lợp mái tôn sử dụng tôn Đông Á cán sóng ngói 0.40mm 3.4kg/m Từ  87.000 đến 174.000 vnđ/m
4
Báo giá thay mái tôn, lợp mái tôn sử dụng tôn Đông Á cán sóng ngói 0.45mm 3.9kg/m Từ 96.000 đến 192.000 vnđ/m
5
Báo giá thay mái tôn, lợp mái tôn sử dụng tôn Đông Á cán sóng ngói 0.50mm 4.4kg/m Từ 107.000 đến 114.000 vnđ/m

Bảng báo giá thi công thay mái tôn, lợp mái tôn sử dụng tôn Đông Á cán Pu cách âm cách nhiệt tại Bà Rịa của Thuận Phát Như Ý

(Tôn Đông Á cán Pu cách âm cách nhiệt 5 sóng vuông hoặc 9 sóng vuông)

Stt Quy cách sóng tôn Trọng lượng Mức giá tại Bà Rịa
(kg/m) (khổ 1.07m)
1
Báo giá thay mái tôn, lợp mái tôn sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Đông Á 0.30mm 2.3 kg/m Từ 65.000 đến 130.000 vnđ/m
2
Báo giá thay mái tôn, lợp mái tôn sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Đông Á 0.35mm 2.7kg/m Từ 77.000 đến 154.000 vnđ/m
3
Báo giá thay mái tôn, lợp mái tôn sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Đông Á 0.40mm 3.4kg/m Từ  87.000 đến 174.000 vnđ/m
4
Báo giá thay mái tôn, lợp mái tôn sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Đông Á 0.45mm 3.9kg/m Từ 96.000 đến 192.000 vnđ/m
5
Báo giá thay mái tôn, lợp mái tôn sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Đông Á 0.50mm 4.4kg/m Từ 107.000 đến 114.000 vnđ/m

Bảng giá tham khảo chi phí thi công thay mái tôn, lợp mái tôn tại Bà Rịa sử dụng tôn Việt Nhật – Thuận Phát Như Ý

Bảng báo giá thi công thay mái tôn, lợp mái tôn sử dụng tôn lạnh màu Việt Nhật tại Bà Rịa của Thuận Phát Như Ý

(Tôn lạnh màu Việt Nhật cán 5 sóng, 9 sóng vuông, 13 sóng lafong, sóng tròn, sóng ngói)

Stt Báo giá thay mái tôn, lợp mái tôn tại Bà Rịa Trọng lượng Mức giá tại Bà Rịa
(kg/m) (khổ 1.07m)
1
Báo giá thay mái tôn, lợp mái tôn sử dụng tôn lạnh Việt Nhật 0.30mm 2.3kg/m Từ 49.000 đến 98.000 vnđ/m
2
Báo giá thay mái tôn, lợp mái tôn sử dụng tôn lạnh Việt Nhật 0.35mm 2.7kg/m Từ 57.000 đến 114.000 vnđ/m
3
Báo giá thay mái tôn, lợp mái tôn sử dụng tôn lạnh Việt Nhật 0.40mm 3.2kg/m Từ 68.000 đến 136.000 vnđ/m
4
Báo giá thay mái tôn, lợp mái tôn sử dụng tôn lạnh Việt Nhật 0.45mm 3.7kg/m Từ 75.000 đến 150.000 vnđ/m
5
Báo giá thay mái tôn, lợp mái tôn sử dụng tôn lạnh Việt Nhật 0.50mm 4.1kg/m Từ 84.000 đến 168.000 vnđ/m

Bảng báo giá thi công thay mái tôn, lợp mái tôn sử dụng tôn sóng ngói Việt Nhật tại Bà Rịa của Thuận Phát Như Ý

(Tôn sóng ngói Việt Nhật cán sóng ngói Ruby và sóng ngói cổ)

Stt Báo giá thay mái tôn, lợp mái tôn tại Bà Rịa Trọng lượng Mức giá tại Bà Rịa
(kg/m) (khổ 1.07m)
1
Báo giá thay mái tôn, lợp mái tôn sử dụng tôn sóng ngói Việt Nhật 0.30mm 2.3kg/m Từ 59.000 đến 118.000 vnđ/m
2
Báo giá thay mái tôn, lợp mái tôn sử dụng tôn sóng ngói Việt Nhật 0.35mm 2.7kg/m Từ 67.000 đến 134.000 vnđ/m
3
Báo giá thay mái tôn, lợp mái tôn sử dụng tôn sóng ngói Việt Nhật 0.40mm 3.2kg/m Từ 78.000 đến 156.000 vnđ/m
4
Báo giá thay mái tôn, lợp mái tôn sử dụng tôn sóng ngói Việt Nhật 0.45mm 3.7kg/m Từ 85.000 đến 170.000 vnđ/m
5
Báo giá thay mái tôn, lợp mái tôn sử dụng tôn sóng ngói Việt Nhật 0.50mm 4.1kg/m Từ 94.000 đến 188.000 vnđ/m

Bảng báo giá thi công thay mái tôn, lợp mái tôn sử dụng tôn  cách nhiệt Việt Nhật tại Bà Rịa của Thuận Phát Như Ý

(Tôn Việt Nhật cán Pu cách âm cách nhiệt 5 sóng vuông hoặc 9 sóng vuông)

Stt Báo giá thay mái tôn, lợp mái tôn tại Bà Rịa Trọng lượng Mức giá tại Bà Rịa
(kg/m) (khổ 1.07m)
1
Báo giá thay mái tôn, lợp mái tôn sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Việt Nhật 0.30mm 2.3kg/m Từ 94.000 đến 188.000 vnđ/m
2
Báo giá thay mái tôn, lợp mái tôn sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Việt Nhật 0.35mm 2.7kg/m Từ 102.000 đến 204.000 vnđ/m
3
Báo giá thay mái tôn, lợp mái tôn sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Việt Nhật 0.40mm 3.2kg/m Từ 115.000 đến 130.000 vnđ/m
4
Báo giá thay mái tôn, lợp mái tôn sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Việt Nhật 0.45mm 3.7kg/m Từ 127.000 đến 154.000 vnđ/m
5
Báo giá thay mái tôn, lợp mái tôn sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Việt Nhật 0.50mm 4.1kg/m Từ 134.000 đến 168.000 vnđ/m

Bảng giá nhân công thợ thay mái tôn, lợp mái tôn tại Bà Rịa của TPNY

Stt Hạng mục nhân công thay mái tôn, lợp mái tôn Mức giá tại Bà Rịa
1 Báo giá giá thay mái tôn, lợp mái tôn cho tầng 1 Từ 40.000 đến 60.000 vnđ/m
2 Báo giá thay mái tôn, lợp mái tôn cho tầng 2 Từ 70.000 đến 90.000 vnđ/m
3 Báo giá thay mái tôn, lợp mái tôn cho tầng 3 Từ 80.000 đến 100.000 vnđ/m
4 Báo giá thay mái tôn, lợp mái tôn cho tầng 4 Từ 90.000 đến 110.000 vnđ/m
5 Báo giá thay mái tôn, lợp mái tôn cho tầng 5 trở lên Liên hệ

Lưu ý: Bảng báo giá thay mái tôn, lợp mái tôn tại Bà Rịa của Thuận Phát Như Ý gửi đến quý khách trên đây là chưa chính xác. Giá còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau giá sẽ có sự chênh lệch. Vậy nên quý khách vui lòng gọi đến hotline: 0906.655.679 để được tư vấn và báo giá chính xác theo hiện trạng công trình của quý khách.

Thông tin liên hệ Thuận Phát Như Ý tư vấn báo giá dịch vụ thay mái tôn, lợp mái tôn tại Bà Rịa

👨‍💻 Tên liên hệ Thuận Phát Như Ý
☎️ Điện Thoại 0934.655.679
🏠 Địa chỉ Chi nhánh tại Bà Rịa
⛪️ Mã số Thuế 0312500495
🌐 Website Thuanphatnhuy.com
💌 Mail Thuanphatnhuy@gmail.com

Các bài viết liên quan dịch vụ thay mái tôn, lợp mái tôn tại Bà Rịa của Thuận Phát Như Ý

5/5 - (9 bình chọn)

Dịch vụ liên quan

Hổ Trợ Trực Tuyến

Tư Vấn - Hỗ Trợ Khách Hàng Quận 1

0906655679 - Mr: Thuận

Tư Vấn - Hỗ Trợ Khách Hàng Quận 2

0934655679 - Mr: Phát

Tư Vấn - Hỗ Trợ Khách Hàng Quận 3

0934655679 - Mr: Thái

Tư Vấn - Hỗ Trợ Khách Hàng Quận 4

0908648509 - Mr: Thắng

Tư Vấn - Hỗ Trợ Khách Hàng Quận 5

0904706588 - Mr: Hưng

Tư Vấn - Hỗ Trợ Khách Hàng Quận 6

0932497995 - Mr: Quý

Tư Vấn - Hỗ Trợ Khách Hàng Quận 7

0903181486 - Mr: Nguyên

Tư Vấn - Hỗ Trợ Khách Hàng Quận 8

0904712881 - Mr: Huy

Tư Vấn - Hỗ Trợ Khách Hàng Quận 9

0904985685 - Ms: Như Ý

Tư Vấn - Hỗ Trợ Khách Hàng Quận 10

0906700438 - Mr: Dũng

Tư Vấn - Hỗ Trợ Khách Hàng Quận 11

0901742092 - Mr: Đạt

Tư Vấn - Hỗ Trợ Khách Hàng Quận 12

0904744975 - Mr: Long

Hỗ Trợ Khách Hàng Quận Thủ Đức

0904991912 - Mr: Hiếu

Hỗ Trợ Khách Hàng Quận Bình Thạnh

0904072157 - Ms: Như Ý

Hỗ Trợ Khách Hàng Quận Phú Nhuận

0904942786 - Mr: Hoàng

Hỗ Trợ Khách Hàng Quận Tân Bình

0904997692 - Mr: Thái

Hỗ Trợ Khách Hàng Quận Tân Phú

0835748593 - Mr: Thuận

Hỗ Trợ Khách Hàng Quận Gò Vấp

0932377972 - Mr: Hưng

Hỗ Trợ Khách Hàng Quận Bình Tân

0932489685 - Mr: Thắng

DỊCH VỤ UY TÍN – GIÁ RẺ

dịch vụ sửa chữa nhà giá rẻ
Thông báo bộ công thương

Bản đồ chỉ đường

DMCA

Quy trình làm việc tại THUẬN PHÁT NHƯ Ý

Tại sao quý khách nên chọn chúng tôi

Công ty Xây Dựng Thuận Phát Như Ý luôn nỗ lực đem lại dịch vụ tốt đẹp cho khách hàng. Đặt yếu tố và quan điểm của chúng tôi là. “Sống vì khách hàng – Đôi bên cùng hưởng lợi” Triết lý kinh doanh: “Lợi nhuận là tức thời. Uy tín là mãi mãi” Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cải tạo, sửa chữa nhà, Sơn nhà đẹp. Chống thấm dột triệt để, Sửa chữa điện nước, Sửa máy bơm nước, Thi công thạch cao. Thi công làm mái tôn, Làm nhôm kính, Mái tôn, Giấy dán tường, Inox, Sàn gỗ…. Để tại TPHCM ( Thành Phố Hồ Chí Minh). Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Hà Tĩnh, Hà Nội …

Công Ty Thuận Phát Như Ý
Công Ty Thuận Phát Như Ý

Chuyên: sửa chữa nhà, Sơn nhà đẹp. Chống thấm dột triệt để, Sửa chữa điện nước, Sửa máy bơm nước, Thi công thạch cao. Thi công làm mái tôn,...

1
Tư Vấn Báo Giá Miễn Phí
Tư Vấn Báo Giá Miễn Phí

Nếu Quý khách hàng cần tư vấn hỗ trợ báo giá miễn phí, vui lòng liên hệ Hotline:0934.655.679 để được nhân viên hỗ trợ tư vấn trực tiếp

2
Dịch Vụ Chất Lượng
Dịch Vụ Chất Lượng

Chúng tôi đặc biệt chú trọng vào chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Đặt mình vào vị trí của khách hàng để mang đến cho quý khách dịch vụ chất lượng tuyệt vời nhất

3
Nhân Lực Tài Năng
Nhân Lực Tài Năng

Với nguồn nhân lực dồi dào, là những người có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo bài bản. Kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, hoàn thiện nhiều dự án lớn nhỏ khác nhau một cách xuất sắc.

4
Đia chỉ chi nhánh
VP TẠI TP.HCM

45 Đường Số 3, P.Long Trường, TP.Thủ Đức

0906655679

VP TẠI BÌNH DƯƠNG

51/11 Ấp Tây B, Dĩ An, Bình Dương

0912655679

VP TẠI ĐỒNG NAI

D2, KDC Hưng Thuận, TT Trảng Bom

0934655679

VP TẠI HÀ NỘI

146 m1b KĐT thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội

0906655679

VP TẠI HÀ TĨNH

06 Ngõ 06, Lê Bá Cảnh, Đại Nài Tp. Hà Tĩnh

0969058574

VP TẠI VŨNG TÀU

225/3 Lưu Chí Hiếu, Phường 10, Vũng Tàu

0911676267

CƠ SỞ 1

9 Đỗ Xuân Hợp, P Bình Trưng Đông, Quận 2

0934655679

CƠ SỞ 2

177 Cống Lỡ, Phường 15,Quận Tân Bình

0904985685

CƠ SỞ 3

Đang cập nhập

0906 655 679

CƠ SỞ 4

Chung cư nguyễn thiện thuật - Bình thạnh

0906700438

CƠ SỞ 5

242 Bến văn đồn,quận 4

0904942786

CƠ SỞ 6

14/3 đường 9, Tam Bình, Thủ Đức

0912655679

CƠ SỞ 7

12/71A, P3, Phú Nhuận

0904985685

CƠ SỞ 8

328/15 Nguyễn Thị Đặng, TTH, Quận 12

0904744975

CƠ SỞ 9

175/1 Cống Lỡ, Tân Bình

0906655679

Zalo
khách hàng

Hữu Hiền

Đặt lịch: 15 phút trước