logo

Báo giá thi công làm cửa sắt tại Phú Nhuận【Bảo hành miễn phí】

Tham khảo bảng báo giá chi phí thi công làm cửa sắt tại Phú Nhuận của Thuận Phát Như Ý

Báo giá thi công làm cửa sắt tại Phú Nhuận【Bảo hành miễn phí】

Bảng giá tham khảo chi phí thi công làm cửa sắt 1 cánh, 2 cánh, 4 cánh, cửa pano, cửa giả gỗ tại Phú Nhuận của Thuận Phát Như Ý

Stt Báo giá các hạng mục thi công làm cửa sắt tại Phú Nhuận Loại sắt

Đơn giá tại Phú Nhuận

1 Báo giá thi công làm cửa sắt thường hộp 30×60 dày 1.2 Sắt thường Từ 690.000 – 890.000 ₫
Sắt hoa sen Từ 720.000 – 920.000 ₫
Sắt mạ kẽm Từ 770.000 – 970.000 ₫
Sắt hữu liên Từ 820.000 – 1.020.000 ₫
2 Báo giá thi công làm cửa sắt thường hộp 40×80 dày 1.2 Sắt thường Từ 740.000 – 940.000 ₫
Sắt hoa sen Từ 770.000 – 970.000 ₫
Sắt mạ kẽm Từ 820.000 – 1.020.000 ₫
Sắt hữu liên Từ 870.000 – 1.070.000 ₫
3 Báo giá thi công làm cửa pano, Cửa giả gỗ hộp 30×60 dày 1.2 Sắt thường Từ 740.000 – 940.000 ₫
Sắt hoa sen Từ 770.000 – 970.000 ₫
Sắt mạ kẽm Từ 820.000 – 1.020.000 ₫
Sắt hữu liên Từ 870.000 – 1.070.000 ₫
4 Báo giá thi công làm cửa pano, Cửa giả gỗ hộp 40×80 dày 1.2 Sắt thường Từ 790.000 – 990.000 ₫
Sắt hoa sen Từ 820.000 – 1.020.000 ₫
Sắt mạ kẽm Từ 870.000 – 1.070.000 ₫
Sắt hữu liên Từ 920.000 – 1.120.000 ₫
5 Báo giá thi công làm cửa pano, Cửa giả gỗ hộp 40×80 dày 1.4 Sắt thường Từ 840.000 – 1.040.000 ₫
Sắt hoa sen Từ 870.000 – 1.070.000 ₫
Sắt mạ kẽm Từ 920.000 – 1.120.000 ₫
Sắt hữu liên Từ 970.000 – 1.170.000 ₫
6 Báo giá thi công làm cửa pano, Cửa giả gỗ hộp 40×80 dày 1.8 Sắt thường Từ 940.000 – 1.140.000 ₫
Sắt hoa sen Từ 970.000 – 1.170.000 ₫
Sắt mạ kẽm Từ 1.020.000 – 1.220.000 ₫
Sắt hữu liên Từ 1.070.000 – 1.270.000 ₫

Bảng giá tham khảo chi phí thi công làm cửa cổng sắt tại Phú Nhuận của Thuận Phát Như Ý

Stt Báo giá các hạng mục thi công làm cửa cổng sắt tại Phú Nhuận Loại sắt Đơn giá tại Phú Nhuận
1 Báo giá thi công làm cửa cổng sắt hộp 30×60 dày 1.2 Sắt thường Từ 790.000 – 990.000 ₫
Sắt hoa sen Từ 820.000 – 1.020.000 ₫
Sắt mạ kẽm Từ 870.000 – 1.070.000 ₫
Sắt hữu liên Từ 920.000 – 1.120.000 ₫
2 Báo giá thi công làm cửa cổng sắt hộp 40×80 dày 1.2 Sắt thường Từ 840.000 – 1.040.000 ₫
Sắt hoa sen Từ 870.000 – 1.070.000 ₫
Sắt mạ kẽm Từ 920.000 – 1.120.000 ₫
Sắt hữu liên Từ 970.000 – 1.170.000 ₫
3 Báo giá thi công làm cửa cổng sắt hộp 40×80 dày 1.4 Sắt thường Từ 890.000 – 1.090.000 ₫
Sắt hoa sen Từ 920.000 – 1.120.000 ₫
Sắt mạ kẽm Từ 970.000 – 1.170.000 ₫
Sắt hữu liên Từ 1.020.000 – 1.220.000 ₫
4 Báo giá thi công làm cửa cổng sắt hộp 40×80 dày 1.8 Sắt thường Từ 990.000 – 1.190.000 ₫
Sắt hoa sen Từ 1.020.000 – 1.220.000 ₫
Sắt mạ kẽm Từ 1.070.000 – 1.270.000 ₫
Sắt hữu liên Từ 1.120.000 – 1.320.000 ₫
5 Cửa cổng uốn nghệ thuật cửa cổng cắt CNC cửa cổng nhôm đúc mỹ thuật Báo giá theo mẫu hoặc bản vẽ thiết kế

Bảng giá tham khảo chi phí thi công làm cửa chung cư sắt hộp tại Phú Nhuận của Thuận Phát Như Ý

Stt Báo giá các hạng mục thi công làm cửa sắt chung cư tại Phú Nhuận Loại sắt Đơn giá tại Phú Nhuận
1 Báo giá thi công làm cửa chung cư sắt hộp 30×60 dày 1.2 Sắt thường Từ 690.000 – 890.000 ₫
Sắt hoa sen Từ 720.000 – 920.000 ₫
Sắt mạ kẽm Từ 770.000 – 970.000 ₫
Sắt hữu liên Từ 820.000 – 1.020.000 ₫
Inox Từ 870.000 – 1.070.000 ₫
2 Báo giá thi công làm cửa chung cư sắt hộp 40×80 dày 1.2 Sắt thường Từ 740.000 – 940.000 ₫
Sắt hoa sen Từ 770.000 – 970.000 ₫
Sắt mạ kẽm Từ 820.000 – 1.020.000 ₫
Sắt hữu liên Từ 870.000 – 1.070.000 ₫
Inox Từ 970.000 – 1.170.000 ₫
3 Báo giá thi công làm cửa chung cư sắt hộp 40×80 dày 1.4 Sắt thường Từ 790.000 – 990.000 ₫
Sắt hoa sen Từ 820.000 – 1.020.000 ₫
Sắt mạ kẽm Từ 870.000 – 1.070.000 ₫
Sắt hữu liên Từ 920.000 – 1.120.000 ₫
Inox Từ 1.120.000 – 1.170.000 ₫
4 Báo giá thi công làm cửa chung cư sắt hộp 40×80 dày 1.8 Sắt thường Từ 840.000 – 1.040.000 ₫
Sắt hoa sen Từ 870.000 – 1.070.000 ₫
Sắt mạ kẽm Từ 920.000 – 1.120.000 ₫
Sắt hữu liên Từ 970.000 – 1.170.000 ₫
Inox Từ 1.170.000 – 1.270.000 ₫

Bảng giá tham khảo chi phí thi công làm cửa lùa sắt hộp tại Phú Nhuận của Thuận Phát Như Ý

Stt Báo giá các hạng mục thi công làm cửa sắt lùa tại Phú Nhuận Loại sắt Đơn giá tại Phú Nhuận
1 Báo giá thi công làm cửa lùa sắt hộp 30×60 dày 1.2 Sắt thường Từ 690.000 – 890.000 ₫
Sắt hoa sen Từ 720.000 – 920.000 ₫
Sắt mạ kẽm Từ 770.000 – 970.000 ₫
Sắt hữu liên Từ 820.000 – 1.020.000 ₫
2 Báo giá thi công làm cửa lùa sắt hộp 40×80 dày 1.2 Sắt thường Từ 740.000 – 940.000 ₫
Sắt hoa sen Từ 770.000 – 970.000 ₫
Sắt mạ kẽm Từ 820.000 – 1.020.000 ₫
Sắt hữu liên Từ 870.000 – 1.070.000 ₫
3 Báo giá thi công làm cửa lùa sắt hộp 40×80 dày 1.4 Sắt thường Từ 790.000 – 990.000 ₫
Sắt hoa sen Từ 820.000 – 1.020.000 ₫
Sắt mạ kẽm Từ 870.000 – 1.070.000 ₫
Sắt hữu liên Từ 920.000 – 1.120.000 ₫
4 Báo giá thi công làm cửa lùa sắt hộp 40×80 dày 1.8 Sắt thường Từ 840.000 – 1.040.000 ₫
Sắt hoa sen Từ 870.000 – 1.070.000 ₫
Sắt mạ kẽm Từ 920.000 – 1.120.000 ₫
Sắt hữu liên Từ 970.000 – 1.170.000 ₫

Bảng giá tham khảo chi phí thi công làm cửa sổ sắt hộp tại Phú Nhuận của Thuận Phát Như Ý

Stt Báo giá các hạng mục thi công làm cửa sổ sắt tại Phú Nhuận Loại sắt Đơn giá tại Phú Nhuận
1 Báo giá thi công làm cửa sổ sắt hộp 30×60 dày 1.2 Sắt thường Từ 690.000 – 890.000 ₫
Sắt hoa sen Từ 720.000 – 920.000 ₫
Sắt mạ kẽm Từ 770.000 – 970.000 ₫
Sắt hữu liên Từ 820.000 – 1.020.000 ₫
2 Báo giá thi công làm cửa sổ sắt hộp 40×80 dày 1.2 Sắt thường Từ 740.000 – 940.000 ₫
Sắt hoa sen Từ 770.000 – 970.000 ₫
Sắt mạ kẽm Từ 820.000 – 1.020.000 ₫
Sắt hữu liên Từ 870.000 – 1.070.000 ₫
3 Báo giá thi công làm cửa sổ sắt hộp 40×80 dày 1.4 Sắt thường Từ 790.000 – 990.000 ₫
Sắt hoa sen Từ 820.000 – 1.020.000 ₫
Sắt mạ kẽm Từ 870.000 – 1.070.000 ₫
Sắt hữu liên Từ 920.000 – 1.120.000 ₫
4 Báo giá thi công làm cửa sổ sắt hộp 40×80 dày 1.8 Sắt thường Từ 840.000 – 1.040.000 ₫
Sắt hoa sen Từ 870.000 – 1.070.000 ₫
Sắt mạ kẽm Từ 920.000 – 1.120.000 ₫
Sắt hữu liên Từ 970.000 – 1.170.000 ₫

Tham khảo bảng báo giá chi phí thi công làm cửa sắt kéo tại Phú Nhuận của Thuận Phát Như Ý

Bảng giá tham khảo chi phí thi công làm cửa sắt kéo đài loan tại Phú Nhuận của Thuận Phát Như Ý

Stt Báo giá các hạng mục thi công làm cửa sắt kéo đài loan tại Phú Nhuận Loại

Đơn giá tại Phú Nhuận

U 0.6mm – U 1mm (mạ màu) U 1,2mm – U 1,4mm (tĩnh điện)
1 Báo giá thi công làm cửa sắt kéo đài loan trên 10m ² không lá Từ 320.000 – 510.000 ₫ Từ 660.000 – 860.000 ₫
Có lá Từ 390.000 – 580.000 ₫ Từ 730.000 – 930.000 ₫
2 Báo giá thi công làm cửa sắt kéo đài loan từ 8 – 9.9 m ² không lá Từ 340.000 – 530.000 ₫ Từ 680.000 – 880.000 ₫
Có lá Từ 410.000 – 600.000 ₫ Từ 750.000 – 950.000 ₫
3 Báo giá thi công làm cửa sắt kéo đài loan từ 7 – 7.9 m ² không lá Từ 360.000 – 550.000 ₫ Từ 700.000 – 900.000 ₫
Có lá Từ 430.000 – 620.000 ₫ Từ 770.000 – 970.000 ₫
4 Báo giá thi công làm cửa sắt kéo đài loan từ 6 – 6.9 m ² không lá Từ 380.000 – 570.000 ₫ Từ 720.000 – 920.000 ₫
Có lá Từ 450.000 – 640.000 ₫ Từ 790.000 – 990.000 ₫
5 Báo giá thi công làm cửa sắt kéo đài loan từ 5 – 5.9 m ² không lá Từ 410.000 – 600.000 ₫ Từ 750.000 – 950.000 ₫
Có lá Từ 480.000 – 670.000 ₫ Từ 820.000 – 1.020.000 ₫
6 Báo giá thi công làm cửa sắt kéo đài loan từ 4 – 4.9 m ² không lá Từ 460.000 – 650.000 ₫ Từ 800.000 – 1.000 ₫.000 ₫
Có lá Từ 530.000 – 720.000 ₫ Từ 870.000 – 1.070.000 ₫
7 Báo giá thi công làm cửa sắt kéo đài loan từ 3 – 3.9 m ² không lá Từ 510.000 – 700.000 ₫ Từ 850.000 – 1.050.000 ₫
Có lá Từ 580.000 – 770.000 ₫ Từ 920.000 – 1.120.000 ₫
8 Báo giá thi công làm cửa sắt kéo đài loan dưới 3 m ² không lá Từ 1.650.000 – 2.100.000 ₫/bộ Từ 2.550.000 – 3.150.000 ₫/bộ
Có lá Từ 1.750.000 – 2.350.000 ₫/bộ Từ 2.760.000 – 3.360.000 ₫/bộ

Bảng giá tham khảo chi phí thi công làm cửa kéo Inox tại Phú Nhuận của Thuận Phát Như Ý

Stt Báo giá các hạng mục thi công làm cửa kéo Inox tại Phú Nhuận Loại

Đơn giá tại Phú Nhuận

U 0.6mm – U 0.7mm (inox 304) U 0.8mm – U 1mm (inox 304)
1 Báo giá thi công làm cửa kéo Inox trên 10m ² không lá Từ 1.600.000 – 1.750.000 ₫ Từ 1.900.000 – 2.150.000 ₫
Có lá Từ 1.750.000 – 1.900.000 ₫ Từ 2.050.000 – 2.300.000 ₫
2 Báo giá thi công làm cửa kéo Inox từ 8 – 9.9 m ² không lá Từ 1.650.000 – 1.800.000 ₫ Từ 1.950.000 – 2.300.000 ₫
Có lá Từ 1.800.000 – 1.950.000 ₫ Từ 2.100.000 – 2.450.000 ₫
3 Báo giá thi công làm cửa kéo Inox từ 7 – 7.9 m ² không lá Từ 1.730.000 – 1.880.000 ₫ Từ 2.030.000 – 2.380.000 ₫
Có lá Từ 1.880.000 – 2.030.000 ₫ Từ 2.180.000 – 2.530.000 ₫
4 Báo giá thi công làm cửa kéo Inox từ 6 – 6.9 m ² không lá Từ 1.750.000 – 1.900.000 ₫ Từ 2.050.000 – 2.400.000 ₫
Có lá Từ 1.900.000 – 2.050.000 ₫ Từ 2.200.000 – 2.550.000 ₫
5 Báo giá thi công làm cửa kéo Inox từ 5 – 5.9 m ² không lá Từ 1.880.000 – 2.030.000 ₫ Từ 2.180.000 – 2.530.000 ₫
Có lá Từ 2.030.000 – 2.180.000 ₫ Từ 2.330.000 – 2.680.000 ₫
6 Báo giá thi công làm cửa kéo Inox từ 4 – 4.9 m ² không lá Từ 1.900.000 – 2.050.000 ₫ Từ 2.200.000 – 2.550.000 ₫
Có lá Từ 2.050.000 – 2.200.000 ₫ Từ 2.350.000 – 2.700.000 ₫
7 Báo giá thi công làm cửa kéo Inox từ 3 – 3.9 m ² không lá Từ 2.100.000 – 2.250.000 ₫ Từ 2.400.000 – 2.750.000 ₫
Có lá Từ 2.250.000 – 2.400.000 ₫ Từ 2.550.000 – 2.900.000 ₫
8 Báo giá thi công làm cửa kéo Inox dưới 3 m ² không lá Từ 6.300.000 – 6.750.000 ₫/bộ Từ 7.200.000 – 8.250.000 ₫/bộ
Có lá Từ 6.550.000 – 7.000 ₫.000 ₫/bộ Từ 7.450.000 – 8.500.000 ₫/bộ

Bảng giá tham khảo chi phí thi công làm cửa kéo Việt Nam tại Phú Nhuận của Thuận Phát Như Ý

Stt Báo giá các hạng mục thi công làm cửa kéo Việt Nam tại Phú Nhuận Loại

Đơn giá tại Phú Nhuận

U 1.2mm – U 1.4mm
1 Báo giá thi công làm cửa kéo Việt Nam trên 10m ² không lá Từ 950.000 – 1.050.000 ₫
Có lá Từ 1.100.000 – 1.200.000 ₫
2 Báo giá thi công làm cửa kéo Việt Nam từ 8 – 9.9 m ² không lá Từ 1.020.000 – 1.120.000 ₫
Có lá Từ 1.170.000 – 1.270.000 ₫
3 Báo giá thi công làm cửa kéo Việt Nam từ 7 – 7.9 m ² không lá Từ 1.090.000 – 1.190.000 ₫
Có lá Từ 1.240.000 – 1.340.000 ₫
4 Báo giá thi công làm cửa kéo Việt Nam từ 6 – 6.9 m ² không lá Từ 1.160.000 – 1.260.000 ₫
Có lá Từ 1.310.000 – 1.410.000 ₫
5 Báo giá thi công làm cửa kéo Việt Nam từ 5 – 5.9 m ² không lá Từ 1.230.000 – 1.330.000 ₫
Có lá Từ 1.380.000 – 1.480.000 ₫
6 Báo giá thi công làm cửa kéo Việt Nam từ 4 – 4.9 m ² không lá Từ 1.300.000 – 1.400.000 ₫
Có lá Từ 1.450.000 – 1.550.000 ₫
7 Báo giá thi công làm cửa kéo Việt Nam từ 3 – 3.9 m ² không lá Từ 1.370.000 – 1.380.000 ₫
Có lá Từ 1.520.000 – 1.530.000 ₫
8 Báo giá thi công làm cửa kéo Việt Nam dưới 3 m ² không lá Từ 4.000 ₫.000 – 4.300.000 ₫/bộ
Có lá Từ 4.500.000 – 4.800.000 ₫/bộ

Lưu ý: Bảng báo giá thi công làm cửa sắt tại Phú Nhuận của Thuận Phát Như Ý trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách vui lòng liên hệ với Thuận Phát Như Ý để được tư vấn báo giá miễn phí 100%.

Thông tin liên hệ Thuận Phát Như Ý tư vấn báo giá thi công làm cửa sắt tại Phú Nhuận

  • ☎️ Tel: 0934.655.679
  • 📲 Zalo: 0934.655.679
  • 🏠 Địa chỉ: Chi nhánh tại Phú Nhuận
  • 🌐 Website: Thuanphatnhuy.com
  • 💌 Mail: Thuanphatnhuy@gmail.com

Các bài viết liên quan dịch vụ thi công làm cửa sắt tại Phú Nhuận của Thuận Phát Như Ý

5/5 - (1 bình chọn)

Dịch vụ liên quan

Hổ Trợ Trực Tuyến

Tư Vấn - Hỗ Trợ Khách Hàng Quận 1

0906655679 - Mr: Thuận

Tư Vấn - Hỗ Trợ Khách Hàng Quận 2

0934655679 - Mr: Phát

Tư Vấn - Hỗ Trợ Khách Hàng Quận 3

0934655679 - Mr: Thái

Tư Vấn - Hỗ Trợ Khách Hàng Quận 4

0908648509 - Mr: Thắng

Tư Vấn - Hỗ Trợ Khách Hàng Quận 5

0904706588 - Mr: Hưng

Tư Vấn - Hỗ Trợ Khách Hàng Quận 6

0932497995 - Mr: Quý

Tư Vấn - Hỗ Trợ Khách Hàng Quận 7

0903181486 - Mr: Nguyên

Tư Vấn - Hỗ Trợ Khách Hàng Quận 8

0904712881 - Mr: Huy

Tư Vấn - Hỗ Trợ Khách Hàng Quận 9

0904985685 - Ms: Như Ý

Tư Vấn - Hỗ Trợ Khách Hàng Quận 10

0906700438 - Mr: Dũng

Tư Vấn - Hỗ Trợ Khách Hàng Quận 11

0901742092 - Mr: Đạt

Tư Vấn - Hỗ Trợ Khách Hàng Quận 12

0904744975 - Mr: Long

Hỗ Trợ Khách Hàng Quận Thủ Đức

0904991912 - Mr: Hiếu

Hỗ Trợ Khách Hàng Quận Bình Thạnh

0904072157 - Ms: Như Ý

Hỗ Trợ Khách Hàng Quận Phú Nhuận

0904942786 - Mr: Hoàng

Hỗ Trợ Khách Hàng Quận Tân Bình

0904997692 - Mr: Thái

Hỗ Trợ Khách Hàng Quận Tân Phú

0835748593 - Mr: Thuận

Hỗ Trợ Khách Hàng Quận Gò Vấp

0932377972 - Mr: Hưng

Hỗ Trợ Khách Hàng Quận Bình Tân

0932489685 - Mr: Thắng

DỊCH VỤ UY TÍN – GIÁ RẺ

dịch vụ sửa chữa nhà giá rẻ
Thông báo bộ công thương

Bản đồ chỉ đường

DMCA

Quy trình làm việc tại THUẬN PHÁT NHƯ Ý

Tại sao quý khách nên chọn chúng tôi

Công ty Xây Dựng Thuận Phát Như Ý luôn nỗ lực đem lại dịch vụ tốt đẹp cho khách hàng. Đặt yếu tố và quan điểm của chúng tôi là. “Sống vì khách hàng – Đôi bên cùng hưởng lợi” Triết lý kinh doanh: “Lợi nhuận là tức thời. Uy tín là mãi mãi” Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cải tạo, sửa chữa nhà, Sơn nhà đẹp. Chống thấm dột triệt để, Sửa chữa điện nước, Sửa máy bơm nước, Thi công thạch cao. Thi công làm mái tôn, Làm nhôm kính, Mái tôn, Giấy dán tường, Inox, Sàn gỗ…. Để tại TPHCM ( Thành Phố Hồ Chí Minh). Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Hà Tĩnh, Hà Nội …

Công Ty Thuận Phát Như Ý
Công Ty Thuận Phát Như Ý

Chuyên: sửa chữa nhà, Sơn nhà đẹp. Chống thấm dột triệt để, Sửa chữa điện nước, Sửa máy bơm nước, Thi công thạch cao. Thi công làm mái tôn,...

1
Tư Vấn Báo Giá Miễn Phí
Tư Vấn Báo Giá Miễn Phí

Nếu Quý khách hàng cần tư vấn hỗ trợ báo giá miễn phí, vui lòng liên hệ Hotline:0934.655.679 để được nhân viên hỗ trợ tư vấn trực tiếp

2
Dịch Vụ Chất Lượng
Dịch Vụ Chất Lượng

Chúng tôi đặc biệt chú trọng vào chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Đặt mình vào vị trí của khách hàng để mang đến cho quý khách dịch vụ chất lượng tuyệt vời nhất

3
Nhân Lực Tài Năng
Nhân Lực Tài Năng

Với nguồn nhân lực dồi dào, là những người có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo bài bản. Kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, hoàn thiện nhiều dự án lớn nhỏ khác nhau một cách xuất sắc.

4
Đia chỉ chi nhánh
VP TẠI TP.HCM

45 Đường Số 3, P.Long Trường, TP.Thủ Đức

0906655679

VP TẠI BÌNH DƯƠNG

51/11 Ấp Tây B, Dĩ An, Bình Dương

0912655679

VP TẠI ĐỒNG NAI

D2, KDC Hưng Thuận, TT Trảng Bom

0934655679

VP TẠI HÀ NỘI

146 m1b KĐT thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội

0906655679

VP TẠI HÀ TĨNH

06 Ngõ 06, Lê Bá Cảnh, Đại Nài Tp. Hà Tĩnh

0969058574

VP TẠI VŨNG TÀU

225/3 Lưu Chí Hiếu, Phường 10, Vũng Tàu

0911676267

CƠ SỞ 1

9 Đỗ Xuân Hợp, P Bình Trưng Đông, Quận 2

0934655679

CƠ SỞ 2

177 Cống Lỡ, Phường 15,Quận Tân Bình

0904985685

CƠ SỞ 3

Đang cập nhập

0906 655 679

CƠ SỞ 4

Chung cư nguyễn thiện thuật - Bình thạnh

0906700438

CƠ SỞ 5

242 Bến văn đồn,quận 4

0904942786

CƠ SỞ 6

14/3 đường 9, Tam Bình, Thủ Đức

0912655679

CƠ SỞ 7

12/71A, P3, Phú Nhuận

0904985685

CƠ SỞ 8

328/15 Nguyễn Thị Đặng, TTH, Quận 12

0904744975

CƠ SỞ 9

175/1 Cống Lỡ, Tân Bình

0906655679

Zalo
khách hàng

Hữu Hiền

Đặt lịch: 15 phút trước