Thông tin tác giả

  • quynhnhu
  • https://thuanphatnhuy.com
  • https://www.facebook.com/profile.php?id=100006916147616
  • : Trương Quỳnh Như Sinh Ngày: 18/03/1996 Quê Quán: Phú Ngãi Trị, Châu Thành Long An Thường Trú tại 56/3 Quốc lộ 1, Phường 2, Tp. Tân An, Long An Học và làm việc tại trường Đại Học Nông Lâm TPHCM
  • :
    5/5 - (4 bình chọn)